Arhiv kategorij: Tedenska oznanila

Tedenska oznanila, ki se berejo pri sveti maši in so objavljana na oglasni deski.
Oznanila so tukaj večkrat objavljena z zamikom, zaradi težave z internetom.
POZOR: Če želite natisniti posamezno oznanilo pritisnite desno tipko “Print”.

7. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA 29.5-4. junij

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

7. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

28. MAJ 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Maksim Emonski, škof

Torek: Kancijan in drugi oglejski mučenci

Sreda: Obiskanje Device Marije

Četrtek: Justin, mučenec

Petek: Marcelin in Peter, mučenca – prvi petek

Sobota: Karel Lwanga in drugi ugandski mučenciprva sobota

Danes teden je binkoštna nedelja – konec velikonočnega časa. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 29.5. ob 18h : + Ažmanovi

Torek: 30.5. :

Sreda: 31.5. : Drugje

Četrtek: 1.6. : Če boste potrebovali duhovnika

Petek: 2.6. : pokličete v župnišče.

Sobota: 3.6. :

Nedelja: 4.6. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Slovnikova mami, obletna

Obiskovanje bolnikov

bo na binkoštni ponedeljek 5. junija dopoldan.

Verouk

Za vse šolarje – tudi torkovo skupino, se zaključi verouk jutri v ponedeljek. Vsi šolarji dobijo spričevala in opravijo spoved pred počitnicami. Spoved lahko opravijo tudi pol ure pred sveto mašo, po sveti maši pa dobijo spričevala.

11. Festival družin

bo v Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah od 2. do 4. junij. Podrobnosti si lahko najdete na spletu: http://www.festival-druzin.si.

14. Marijin dan

Medžugorskih romarjev bo v Velesovem 10. junija 2017. Podrobnosti so na plakatu.

6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA TURIZMA 22.-28. maj

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA TURIZMA

21. MAJ 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica – prošnji dan

Torek: Servul (Sorceb) Tržaški, mučenec – prošnji dan

Sreda: Marija Pomočnica kristjanov – prošnji dan

Četrtek: Gospodov vnebohod

Petek: Filip Neri, duhovnik

Sobota: Alojzij Grozde, mučenec

Danes teden je 7. velikonočna nedelja – nedelja sredstev družbenega obveščanja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 22.5. ob 18h : za Božji blagoslov (do vnebohoda v cerkvi)

Torek: 23.5. ob 18h : Materi Božji v dober namen

Sreda: 24.5. ob 7h : za odvrnitev hude ure

Četrtek: 25.5. ob 18h : + Marijan Arhar (v cerkvi)

Petek: 26.5. ob 18h : + Dolenčev Andrej

Sobota: 27.5. ob 18h : + Jože Justin, obletna

Nedelja: 28.5. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Omejcev ata

Križev teden

, ali prošnji dnevi pred Gospodovim vnebohodom: jutri in v torek bo procesija okrog cerkve, v sredo od kapele v cerkev.

Verouk

Pregledujemo zvezke in zaključujemo ocene.

Romarski shod Marije pomočnice

bo v soboto 27. in nedeljo 28. maja na Rakovniku. Ostale informacije so na plakatu.

11. Festival družin

bo v Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah od 2. do 4. junij. Podrobnosti si lahko najdete na spletu: http://www.festival-druzin.si.

14. Marijin dan

Medžugorskih romarjev bo v Velesovem 10. junija 2017. Podrobnosti so na plakatu.

5. VELIKONOČNA NEDELJA 15.-21. maj

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

14. MAJ 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Izidor, kmet

Torek: Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec

Sreda: Jošt, puščavnik

Četrtek: Janez I., papež, mučenec

Petek: Krispin, redovnik

Sobota: Bernardin Sienski, duhovnik

Danes teden je 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma. Sveta maša bo ob 8h in 10h. Pri maši bo darovanje za cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 15.5. ob 18h : + Marijan Arhar

Torek: 16.5. ob 18h : za odpuščanje grehov

Sreda: 17.5. ob 7h : za rodbino Trobec

Četrtek: 18.5. ob 18h : Drugje

Petek: 19.5. ob 18h : + Katarina Osredkar, obletna

Sobota: 20.5. ob 18h : Simon in družina – za blagoslov

Nedelja: 21.5. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Luka Bradeško

Verouk

Pregledujemo zvezke in zaključujemo ocene.

Imenovanje ključarjev župnijske cerkve

Podelitev listin bo prihodnjo nedeljo pri 8. sveti maši. Gospod Franc Kržišnik in gospod Ignacij Osredkar bosta prejela priznanje in zahvalo za dolgoletno opravljanje službe ključarja. Gospod Franci Raztresen in gospod Franci Maček pa prejmeta imenovanje.

4. VELIKONOČNA NEDELJA – SVETA BIRMA , 8.-14. maj

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

4. VELIKONOČNA NEDELJA,

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

7. MAJ 2017

V petek, 5. maja 2017, je odšel h Gospodu gospod Marijan Arhar, duhovnik ljubljanske nadškofije. Rojen je bil 30. julija 1930 v Šentvidu nad Ljubljano, mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1960 v Ljubljani. V ponedeljek, 8. maja 2017, bo od 15.00 naprej ležal v župnijski cerkvi Ljubljana – Šentvid. Ob 20.30 se bodo s sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. V torek, 9. maja, bo ob 15.00 pogrebna sveta maša in po njej pogreb. Ob tej priložnosti bodo župljani Črnega Vrha svojemu dolgoletnemu župniku izrazili zahvalo. Rajnega priporočamo v molitev.

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Viktor (Zmago) Milanski, mučenec

Torek: Izaija, prerok

Sreda: Job, svetopisemski mož

Četrtek: Mamert, škof

Petek: Leopold Mandič, redovnik

Sobota: Fatimska mati Božja

Danes teden je 5. velikonočna nedelja. Sveta maša bo ob 8h in ob 10h s slovesnostjo prvega svetega obhajila. Namen pušice bo za socialno zavarovanje duhovnikov.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 8.5. ob 18h : zahvala za opravljeno delo

Torek: 9.5. : Drugje

Sreda: 10.5. ob 7h : za odpuščanje grehov

Četrtek: 11.5. ob 18h : + Ivana Justin in Daniel

Petek: 12.5. ob 18h : + Janša

Sobota: 13.5. ob : Drugje

Nedelja: 14.5. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Franc Mrzlikar

Ob slovesnosti svete birme

se zahvaljujemo vsem, ki ste k temu kakorkoli prispevali. Mlade bodrimo in podpirajmo z molitvijo, da bodo zvesti, dejavni sodelavci in pričevalci vere.

Verouk

v ponedeljek pregledujemo zvezke. V torek odpade.

Slovesnost prvega obhajila

Vaja bo namesto v sredo – v ponedeljek pri verouku in lahko še zvečer po sveti maši. Nato bo vaja še v četrtek, v petek pa imamo prvo sveto spoved.

3. VELIKONOČNA NEDELJA 1.-7. maj

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

3. VELIKONOČNA NEDELJA,

ZAČETEK TEDNA MOLITVE

ZA DUHOVNE POKLICE

30. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Jožef Delavec – praznik dela

Torek: Atanazij, škof, cerkveni učitelj

Sreda: Filip in Jakob ml., apostola

Četrtek: Florijan (cvetko), mučenec

Petek: Gotard, menih, škof – prvi petek

Sobota: Dominik Savio, zavetnik ministrantov;

Marija, srednica vseh milostiprva sobota

Danes teden je 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja, sklep tedna molitve za duhovne poklice. Sveta maša bo ob 8h in ob 11.30 s pričetkom slovesne birmanske procesije v župnijsko cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 1.5. ob 10h : + Kačnikarjevi (v cerkvi)

Torek: 2.5. ob 18h : za spreobrnjenje

Sreda: 3.5. ob 18h : za odpuščanje grehov (v cerkvi)

Četrtek: 4.5. ob 18h : + Katarina Kopač (v cerkvi)

Petek: 5.5. ob 18h : + Kreslev (v cerkvi)

Sobota: 6.5. ob 18h : + Nackovi

Nedelja: 6.5. ob 8h : za župljane

ob 11.30h : za birmance, + Verica Cankar

Šmarnice

Več kot polovica udeležb pri tedenskih mašah se bo štelo za opravljeno. Potrdilo se vpiše v spričevalo.

Sveta birma

Birmanska devetdnevnica še traja, tako pri svetih mašah kot z osebno in skupno molitvijo v družini.

Ožja priprava na sveto birmo bo v sredo in četrtek v cerkvi, po sveti maši bomo bomo vadili liturgični obred birmovanja. Pred sveto mašo bo možnost opraviti še sveto spoved, tako za starše, birmance in botre. V petek bo sklep devetdnevnice. Ob 16.30 srečanje z birmovalcem g. nadškofom Antonom Stresom. Za spraševanje med katehezo, naj birmanci ponovijo snov učbenika, sklope vprašanj, obrazce in molitve.

Slovesnost prvega obhajila

bo 14. maja ob 10h. Sestanek s starši (lahko tudi botri) bo sedaj (po 10.) sveti maši.

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA 24.-30. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA,

PRAZNIK BOŽJEGA USMILJENJA

23. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Marija Kleopova, svetopisemska žena

Torek: Marko, evangelist

Sreda: Marija, Mati dobrega sveta

Četrtek: Hozana Kotorska, samotarka, devica

Petek: Peter Chanel, duhovnik

Sobota: Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope

Danes teden je 3. velikonočna nedelja. Sveta maša bo ob 8h in ob 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 24.4. ob 18h : + Jure, Marija in Stanko Gerjolj

Torek: 25.4. ob 18h : + Matej in Metka Božnar

Sreda: 26.4. ob 7h : za srečen porod

Četrtek: 27.4. ob 18h : za blagoslov in srečno zadnjo uro

(birmanska devetdnevnica)

Petek: 28.4. ob 18h : + Marija Sečnik, obletna

Sobota: 29.4. ob 19h : Florijanova maša za blagoslov in

pokoj rajnim gasilcem (v cerkvi)

Nedelja: 30.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Štefan in Rozalija Rus

Slovesnost prvega obhajila

bo 14. maja ob 10h. Sestanek s starši (lahko tudi botri) bo prihodnjo nedeljo po 10. sveti maši.

Sveta birma

Birmanci se učijo tretji sklop vprašanj, duhovna in telesna dela usmiljenja ter blagre. Začetek devetdnevnice k Svetemu Duhu bo v četrtek 27. aprila. Za devetdnevnico lahko pridete k večernim mašam ali molite doma. Dnevi priprav na bogoslužje z birmovanjem bodo v sredo 3. maja in v četrtek ter v petek 5. maja ob 16.30 srečanje z birmovalcem g. nadškofom Antonom Stresom.

Sestanek za birmo bo sedaj po sveti maši.

Verouk

se redno nadaljuje.

Verski tisk

Vzemite revije ki ostajajo na mizah. Prispevke dajete v pušico.

VELIKA NOČ 17.-23. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

VELIKA NOČ

16. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Velikonočni ponedeljek

Torek: Evzebij, škof

Sreda: Leon IX., papež

Četrtek: Neža Montepulčanska, redovnica

Petek: Anzelm, škof, cerkveni učitelj

Sobota: Hugo, škof v Grenoblu

Ves teden poteka velikonočna osmina, vsak dan je velika noč. Danes teden obhajamo Belo nedeljo – praznik Božjega usmiljenja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 17.4. ob 8h : v zahvalo in priprošnjo

ob 10h : + Valentin Jankovec, obletna

Torek: 18.4. : Drugje

Sreda: 19.4. : Drugje

Četrtek: 20.4. : Če boste potrebovali duhovnika

Petek: 21.4. : pokličete v župnišče.

Sobota: 22.4. ob 18h : + Alojzij Skopec

Nedelja: 23.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Franc in Marija Jereb

Zahvala ob velikonočnem prazniku

Ob velikonočnih praznikih se zahvaljujemo vsem, ki ste polepšali naše bogoslužje. Posebej pa čistilkam, krasilkam, organistu, pevcem in pritrkovalcem, vsem ki ste pripravljali božji grob, bandera, bravcem in ministrantom.

Zahvaljujem se vam iz srca za vse dobrote in darove ob velikonočnem blagoslovu.

Velikonočni ponedeljek

je dela prost dan. Izkoristimo to lepo priložnost za obisk svete maše, vstalega Jezusa.

Verouk

v tednu po veliki noči odpade.

Sveta birma

Birmanci se učijo tretji sklop vprašanj, duhovna in telesna dela usmiljenja ter blagre. Sestanek za birmo je prihodnjo nedeljo po 10. maši. Začetek devetdnevnice k Svetemu Duhu 27.4. Srečanje z birmovalcem bo predvidoma v petek 5. maja ob 16.30.

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA 10.-16. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA

9. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Domnij (Domen), škof, mučenec

Torek: Stanislav, škof, mučenec

Sreda: Zenon Veronski, opat

Četrtek: Veliki četrtek

Petek: Veliki petek ++ strogi post

Sobota: Velika sobota

Danes teden bo Velika noč, največji krščanski praznik. Sveta maša z velikonočno procesijo bo ob 7h. Druga vstajenjska maša bo ob 10h. Pri mašah bo darovanje za Cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 10.4. ob 18h : + Martin Anžič 30. dan (v cerkvi)

Torek: 11.4. ob 7h : Po namenu

Sreda: 12.4. : Drugje

Četrtek: 13.4. ob 19h : + Ivana Justin, obletna

Petek: 14.4. ob 19h : Bogoslužje v čast Kristusovemu trpljenju

Sobota: 15.4. ob 19h : + Daniel in Luka Burjek

Nedelja: 16.4. ob 7h : Velikonočna procesija, Za župljane

ob 10h : + Starši in brat Končan

Vstopili smo v čas VELIKEGA TEDNA NAŠEGA ODREŠENJA. Molimo, se pokorimo, udeležimo obredov: V ponedeljek ob 17.30 je spovedovanje v cerkvi.

Veliki četrtek: Ob 9h dopoldne bo v stolnici krizmena maša s posvetitvijo olj. Na župniji bo obred velikega četrtka bodo ob 19h. Obhajali bomo spomin zadnje večerje, postavitve zakramenta svete evharistije in mašniškega posvečenja. Po obredih gre Najsvetejše k desnemu stranskem oltarju, ki predstavlja ječo. Molili bomo žalostni del rožnega venca.

Veliki petek: obredi velikega dne našega odrešenja bodo ob 19h. Cerkev na ta dan ne obhaja svete maše, pač pa bomo obhajali spomin Jezusove daritve na križu. Pri obredu častimo sveti križ, znamenje naše vere in odrešilnosti trpljenja. Nabirka bo za sveto deželo. Po obredu gremo v procesiji v kapelo, ki predstavlja grob pod goro kalvarijo. Molili bomo rožni venec in devetdnevnico Božjega usmiljenja.

Velika sobota: je dan čaščenja božjega groba, zvečer pa je vigilija Jezusovega vstajenja.

Ob 7h zjutraj bo pri kapeli blagoslov velikonočnega ognja – simbol žive vere v Jezusovo in naše vstajenje. Ministranti in mladinci vam bodo prinesli ogenj. Darovi ki jih daste njim, so zanje. Duhovniku pa darujete ob blagoslovu jedi. Nato se bodo kot po navadi ves dan vrstili blagoslovi velikonočnih jedi: ob 9h, 11h, 14h in 15h. Ko prinesete h blagoslovu, počastimo Jezusa v grobu, med nami navzočega.

Prva velikonočna maša – vigilija, bo ob 19h. Najprej bo slavje luči ob hvalnici velikonočni sveči, – ki je simbolu vstalega Kristusa. Ob berilih bomo premišljevali zgodovino odrešenja, nato bomo obnovili krstne obljube in praznovali vigilijo v veselju nad Kristusovo zmago nad smrtjo. Vigilija je maša vseh maš, najpomembnejša maša v celem letu. Naj se to pozna tudi pri našem obisku in liturgičnem sodelovanju.

Velika noč: ob 7h bo slovesna vstajenjska procesija izpred kapele in nato vstajenjska maša v cerkvi. Ob 10h bo druga vstajenjska sveta maša. Može prosimo da pripravijo bandera in organizirajo procesijo.

Na oglasnih deskah in na internetu je objavljen seznam tedenskega kršenja in čiščenja cerkve in kapele. Na mizi so listi s seznamom, ki si jih lahko vzamete.

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 3.-9. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA

2. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Rihard (Riko), škof

Torek: Izidor Seviljski, cerkveni učitelj, zavetnik interneta

Sreda: Vincencij Ferrer, duhovnik

Četrtek: Irenej iz Srema, škof, mučenec

Petek: Janez Krstnik de la Salle, duhovnik r. ust. + postni petek, prvi petek

Sobota: Maksim in Timotej, mučenca – prva sobota

Danes teden bo 6. postna, cvetna nedelja. Sveta maša se začne ob 8h, z blagoslovom zelenja pri kapeli. Druga maša bo ob 10h z blagoslovom zelenja v Cerkvi.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 3.4. ob 7h : Po namenu

Torek: 4.4. : Drugje

Sreda: 5.4. : Drugje

Četrtek: 6.4. ob 18h : + Koprivči

Petek: 7.4. ob 7h : Po namenu

Sobota: 8.4. ob 18h : + starši Trnovec

Nedelja: 9.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Marija Dolinar, obletna

Spovedovanje pred veliko nočjo

bo v ponedeljek v velikem tednu, 10. aprila.

Vabljeni k liturgičnemu sodelovanju

za obrede velikega tedna, ki nosijo temeljno sporočilo naše vere. Birmanci naj se udeležijo, pol ure prej pridejo za vajo in dejavno sodelujejo. Birmanci naj berejo pasijon ob 10h na cvetno nedeljo in na veliki petek. Starši spodbudite otroke.

Verouk

v torek odpade. Birmanci pišejo drugi test, drugi sklop vprašanj.

Zahvala

Krajevna skupnost Črni Vrh in družina Trobec se iskreno zahvaljuje za velik odziv na akcijo za pomoč Primožu, ki je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe. Odziv je bil zelo velik in je presegal meje krajevne skupnosti. Z darovanimi prispevki smo vsaj malo olajšali finančno stisko Primoževe družine. Pokazali smo jim, da v nesreči niso sami in jim dali spodbudo za naprej. Solidarnost in želja pomagati sta vrlini, ki navdihujeta in dajeta veselje.

Oljčne vejice

so pri vhodu v cerkev. Dar je za obnovo istrskih cerkva.

Srečanje z birmanskimi botri

v potrditev pripravljenosti in primernosti za prejem tega poslanstva sedaj po 10. maši.

4. POSTNA NEDELJA – LAETARE 27.3-2. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

4. POSTNA NEDELJA – LAETARE – VESELJE OB SKORAJŠNJEM ODREŠENJU

26. MAREC 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Peregrin, redovnik

Torek: Proterij, škof

Sreda: Bertold, redovni ustanovitelj

Četrtek: Janez Klimak, opat

Petek: Kornelija, mučenka + postni petek

Sobota: Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

Danes teden bo 5. postna, tiha nedelja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 27.3. ob 18h : + Mežnarjeva mama

Torek: 28.3. ob 18h : + Mežniski

Sreda: 29.3. ob 7h : za odvrnitev prekletstva

Četrtek: 30.3. : Drugje

Petek: 31.3. ob 18h : Za družino

Sobota: 1.4. ob 8h : Na čast svetim trem Srcem

Nedelja: 2.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Potrebuježeva ata in mama

Postni čas

Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola ter drugim odpovedim in molitvam. Vsak čas je primeren za dobre odločitve.

Srečanje z birmanskimi botri

v potrditev pripravljenosti in primernosti za prejem tega poslanstva, bo prihodnjo nedeljo po 10. maši.

Vabljeni k liturgičnemu sodelovanju

za obrede velikega tedna, ki nosijo temeljno sporočilo naše vere. Birmanci naj se udeležijo, pol ure prej pridejo za vajo in dejavno sodelujejo. Birmanci naj berejo pasijon ob 10h na cvetno nedeljo in na veliki petek. Starši spodbudite otroke.