Arhiv kategorij: Tedenska oznanila

Tedenska oznanila, ki se berejo pri sveti maši in so objavljana na oglasni deski.
Oznanila so tukaj večkrat objavljena z zamikom, zaradi težave z internetom.
POZOR: Če želite natisniti posamezno oznanilo pritisnite desno tipko “Print”.

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA 24.-30. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA,

PRAZNIK BOŽJEGA USMILJENJA

23. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Marija Kleopova, svetopisemska žena

Torek: Marko, evangelist

Sreda: Marija, Mati dobrega sveta

Četrtek: Hozana Kotorska, samotarka, devica

Petek: Peter Chanel, duhovnik

Sobota: Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope

Danes teden je 3. velikonočna nedelja. Sveta maša bo ob 8h in ob 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 24.4. ob 18h : + Jure, Marija in Stanko Gerjolj

Torek: 25.4. ob 18h : + Matej in Metka Božnar

Sreda: 26.4. ob 7h : za srečen porod

Četrtek: 27.4. ob 18h : za blagoslov in srečno zadnjo uro

(birmanska devetdnevnica)

Petek: 28.4. ob 18h : + Marija Sečnik, obletna

Sobota: 29.4. ob 19h : Florijanova maša za blagoslov in

pokoj rajnim gasilcem (v cerkvi)

Nedelja: 30.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Štefan in Rozalija Rus

Slovesnost prvega obhajila

bo 14. maja ob 10h. Sestanek s starši (lahko tudi botri) bo prihodnjo nedeljo po 10. sveti maši.

Sveta birma

Birmanci se učijo tretji sklop vprašanj, duhovna in telesna dela usmiljenja ter blagre. Začetek devetdnevnice k Svetemu Duhu bo v četrtek 27. aprila. Za devetdnevnico lahko pridete k večernim mašam ali molite doma. Dnevi priprav na bogoslužje z birmovanjem bodo v sredo 3. maja in v četrtek ter v petek 5. maja ob 16.30 srečanje z birmovalcem g. nadškofom Antonom Stresom.

Sestanek za birmo bo sedaj po sveti maši.

Verouk

se redno nadaljuje.

Verski tisk

Vzemite revije ki ostajajo na mizah. Prispevke dajete v pušico.

VELIKA NOČ 17.-23. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

VELIKA NOČ

16. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Velikonočni ponedeljek

Torek: Evzebij, škof

Sreda: Leon IX., papež

Četrtek: Neža Montepulčanska, redovnica

Petek: Anzelm, škof, cerkveni učitelj

Sobota: Hugo, škof v Grenoblu

Ves teden poteka velikonočna osmina, vsak dan je velika noč. Danes teden obhajamo Belo nedeljo – praznik Božjega usmiljenja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 17.4. ob 8h : v zahvalo in priprošnjo

ob 10h : + Valentin Jankovec, obletna

Torek: 18.4. : Drugje

Sreda: 19.4. : Drugje

Četrtek: 20.4. : Če boste potrebovali duhovnika

Petek: 21.4. : pokličete v župnišče.

Sobota: 22.4. ob 18h : + Alojzij Skopec

Nedelja: 23.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Franc in Marija Jereb

Zahvala ob velikonočnem prazniku

Ob velikonočnih praznikih se zahvaljujemo vsem, ki ste polepšali naše bogoslužje. Posebej pa čistilkam, krasilkam, organistu, pevcem in pritrkovalcem, vsem ki ste pripravljali božji grob, bandera, bravcem in ministrantom.

Zahvaljujem se vam iz srca za vse dobrote in darove ob velikonočnem blagoslovu.

Velikonočni ponedeljek

je dela prost dan. Izkoristimo to lepo priložnost za obisk svete maše, vstalega Jezusa.

Verouk

v tednu po veliki noči odpade.

Sveta birma

Birmanci se učijo tretji sklop vprašanj, duhovna in telesna dela usmiljenja ter blagre. Sestanek za birmo je prihodnjo nedeljo po 10. maši. Začetek devetdnevnice k Svetemu Duhu 27.4. Srečanje z birmovalcem bo predvidoma v petek 5. maja ob 16.30.

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA 10.-16. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA

9. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Domnij (Domen), škof, mučenec

Torek: Stanislav, škof, mučenec

Sreda: Zenon Veronski, opat

Četrtek: Veliki četrtek

Petek: Veliki petek ++ strogi post

Sobota: Velika sobota

Danes teden bo Velika noč, največji krščanski praznik. Sveta maša z velikonočno procesijo bo ob 7h. Druga vstajenjska maša bo ob 10h. Pri mašah bo darovanje za Cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 10.4. ob 18h : + Martin Anžič 30. dan (v cerkvi)

Torek: 11.4. ob 7h : Po namenu

Sreda: 12.4. : Drugje

Četrtek: 13.4. ob 19h : + Ivana Justin, obletna

Petek: 14.4. ob 19h : Bogoslužje v čast Kristusovemu trpljenju

Sobota: 15.4. ob 19h : + Daniel in Luka Burjek

Nedelja: 16.4. ob 7h : Velikonočna procesija, Za župljane

ob 10h : + Starši in brat Končan

Vstopili smo v čas VELIKEGA TEDNA NAŠEGA ODREŠENJA. Molimo, se pokorimo, udeležimo obredov: V ponedeljek ob 17.30 je spovedovanje v cerkvi.

Veliki četrtek: Ob 9h dopoldne bo v stolnici krizmena maša s posvetitvijo olj. Na župniji bo obred velikega četrtka bodo ob 19h. Obhajali bomo spomin zadnje večerje, postavitve zakramenta svete evharistije in mašniškega posvečenja. Po obredih gre Najsvetejše k desnemu stranskem oltarju, ki predstavlja ječo. Molili bomo žalostni del rožnega venca.

Veliki petek: obredi velikega dne našega odrešenja bodo ob 19h. Cerkev na ta dan ne obhaja svete maše, pač pa bomo obhajali spomin Jezusove daritve na križu. Pri obredu častimo sveti križ, znamenje naše vere in odrešilnosti trpljenja. Nabirka bo za sveto deželo. Po obredu gremo v procesiji v kapelo, ki predstavlja grob pod goro kalvarijo. Molili bomo rožni venec in devetdnevnico Božjega usmiljenja.

Velika sobota: je dan čaščenja božjega groba, zvečer pa je vigilija Jezusovega vstajenja.

Ob 7h zjutraj bo pri kapeli blagoslov velikonočnega ognja – simbol žive vere v Jezusovo in naše vstajenje. Ministranti in mladinci vam bodo prinesli ogenj. Darovi ki jih daste njim, so zanje. Duhovniku pa darujete ob blagoslovu jedi. Nato se bodo kot po navadi ves dan vrstili blagoslovi velikonočnih jedi: ob 9h, 11h, 14h in 15h. Ko prinesete h blagoslovu, počastimo Jezusa v grobu, med nami navzočega.

Prva velikonočna maša – vigilija, bo ob 19h. Najprej bo slavje luči ob hvalnici velikonočni sveči, – ki je simbolu vstalega Kristusa. Ob berilih bomo premišljevali zgodovino odrešenja, nato bomo obnovili krstne obljube in praznovali vigilijo v veselju nad Kristusovo zmago nad smrtjo. Vigilija je maša vseh maš, najpomembnejša maša v celem letu. Naj se to pozna tudi pri našem obisku in liturgičnem sodelovanju.

Velika noč: ob 7h bo slovesna vstajenjska procesija izpred kapele in nato vstajenjska maša v cerkvi. Ob 10h bo druga vstajenjska sveta maša. Može prosimo da pripravijo bandera in organizirajo procesijo.

Na oglasnih deskah in na internetu je objavljen seznam tedenskega kršenja in čiščenja cerkve in kapele. Na mizi so listi s seznamom, ki si jih lahko vzamete.

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 3.-9. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA

2. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Rihard (Riko), škof

Torek: Izidor Seviljski, cerkveni učitelj, zavetnik interneta

Sreda: Vincencij Ferrer, duhovnik

Četrtek: Irenej iz Srema, škof, mučenec

Petek: Janez Krstnik de la Salle, duhovnik r. ust. + postni petek, prvi petek

Sobota: Maksim in Timotej, mučenca – prva sobota

Danes teden bo 6. postna, cvetna nedelja. Sveta maša se začne ob 8h, z blagoslovom zelenja pri kapeli. Druga maša bo ob 10h z blagoslovom zelenja v Cerkvi.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 3.4. ob 7h : Po namenu

Torek: 4.4. : Drugje

Sreda: 5.4. : Drugje

Četrtek: 6.4. ob 18h : + Koprivči

Petek: 7.4. ob 7h : Po namenu

Sobota: 8.4. ob 18h : + starši Trnovec

Nedelja: 9.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Marija Dolinar, obletna

Spovedovanje pred veliko nočjo

bo v ponedeljek v velikem tednu, 10. aprila.

Vabljeni k liturgičnemu sodelovanju

za obrede velikega tedna, ki nosijo temeljno sporočilo naše vere. Birmanci naj se udeležijo, pol ure prej pridejo za vajo in dejavno sodelujejo. Birmanci naj berejo pasijon ob 10h na cvetno nedeljo in na veliki petek. Starši spodbudite otroke.

Verouk

v torek odpade. Birmanci pišejo drugi test, drugi sklop vprašanj.

Zahvala

Krajevna skupnost Črni Vrh in družina Trobec se iskreno zahvaljuje za velik odziv na akcijo za pomoč Primožu, ki je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe. Odziv je bil zelo velik in je presegal meje krajevne skupnosti. Z darovanimi prispevki smo vsaj malo olajšali finančno stisko Primoževe družine. Pokazali smo jim, da v nesreči niso sami in jim dali spodbudo za naprej. Solidarnost in želja pomagati sta vrlini, ki navdihujeta in dajeta veselje.

Oljčne vejice

so pri vhodu v cerkev. Dar je za obnovo istrskih cerkva.

Srečanje z birmanskimi botri

v potrditev pripravljenosti in primernosti za prejem tega poslanstva sedaj po 10. maši.

4. POSTNA NEDELJA – LAETARE 27.3-2. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

4. POSTNA NEDELJA – LAETARE – VESELJE OB SKORAJŠNJEM ODREŠENJU

26. MAREC 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Peregrin, redovnik

Torek: Proterij, škof

Sreda: Bertold, redovni ustanovitelj

Četrtek: Janez Klimak, opat

Petek: Kornelija, mučenka + postni petek

Sobota: Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

Danes teden bo 5. postna, tiha nedelja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 27.3. ob 18h : + Mežnarjeva mama

Torek: 28.3. ob 18h : + Mežniski

Sreda: 29.3. ob 7h : za odvrnitev prekletstva

Četrtek: 30.3. : Drugje

Petek: 31.3. ob 18h : Za družino

Sobota: 1.4. ob 8h : Na čast svetim trem Srcem

Nedelja: 2.4. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Potrebuježeva ata in mama

Postni čas

Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola ter drugim odpovedim in molitvam. Vsak čas je primeren za dobre odločitve.

Srečanje z birmanskimi botri

v potrditev pripravljenosti in primernosti za prejem tega poslanstva, bo prihodnjo nedeljo po 10. maši.

Vabljeni k liturgičnemu sodelovanju

za obrede velikega tedna, ki nosijo temeljno sporočilo naše vere. Birmanci naj se udeležijo, pol ure prej pridejo za vajo in dejavno sodelujejo. Birmanci naj berejo pasijon ob 10h na cvetno nedeljo in na veliki petek. Starši spodbudite otroke.

3. POSTNA NEDELJA – ZAČETEK TEDNA DRUŽINE 20.-26. marec

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

3. POSTNA NEDELJA – ZAČETEK TEDNA DRUŽINE

19. MAREC 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Klavdija, mučenka

Torek: Serapion, škof, mučenec

Sreda: Lea, spokornica

Četrtek: Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof

Petek: Katarina Švedska, redovnica + postni petek

Sobota: Gospodovo oznanjenje – sklep tedna družine

Danes teden bo 4. postna nedelja – Laetare, veselje ob skorajšnjem odrešenju. Prehod na poletni čas. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 20.3. ob 17h : + Jakob Trobec, obletna

Torek: 21.3. ob 7h : v zahvalo in priprošnjo za mlade družine

Sreda: 22.3. : Drugje

Četrtek: 23.3. : Drugje

Petek: 24.3. ob 17h : + Grečkova mama

Sobota: 25.3. ob 17h : + Daniel Burjek

Nedelja: 26.3. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Prosenova mama, 30. obletna

Postni čas

Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola ter drugim odpovedim in molitvam.

Srečanje z birmanskimi botri

v potrditev pripravljenosti in primernosti za prejem tega poslanstva, bo v nedeljo 2. aprila po 10. maši.

Vabljeni k liturgičnemu sodelovanju

za obrede velikega tedna, ki nosijo temeljno sporočilo naše vere. Posebno birmanci in ostali otroci, kot ministranti in pomočniki mežnarji, ter odrasli za branje pasijona.

Teden družin

želi letos izpostaviti pomen mož in očetov. V ta namen se priporočamo z molitvijo k Svetemu Jožefu teden posvetimo molitvi za družine.

2. POSTNA NEDELJA 13.-19. marec

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

2. POSTNA NEDELJA

12. MAREC 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Leander Sevilijski, menih, škof

Torek: Matilda, kraljica

Sreda: Klemen Marija Dvoržak, redovnik

Četrtek: Hilarij Oglejski, škof

Petek: Jedrt (Jerica), devica, opatinja + postni petek

Sobota: Liturgično praznovanje praznika sv. Jožefa

Danes teden bo 3. postna nedelja. Začetek tedna družine. Sveta maša bo ob 8h in 10h. Pri mašah bo darovanje za Cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 13.3. ob 17h : + Jože in Marjanca Koprivec

Torek: 14.3. ob 7h : za ozdravljenje

Sreda: 15.3. : Drugje

Četrtek: 16.3. : Drugje

Petek: 17.3. ob 17h : + Jerica Bizjan in Hribrski

Sobota: 18.3. ob 8h : + Alojzij Skopec

Nedelja: 19.3. ob 8h : za župljane (+ Rotovšovi starši)

ob 10h : + Jože Trobec

Postni čas

Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola ter poglobitvi posta v solidarnosti. Ob petkih pol ure pred sveto mašo molimo rožni venec pred Najsvetejšim, po sveti maši pa zmolimo še križev pot. Birmanci skupaj s starši in botri se lahko teh molitev udeležujejo v namen poglobitve priprave na prejem zakramenta birme.

Birmanski botri

Oznanjeno je bilo, da naj birmanci od botrov, ki ne živijo v domači župniji v mesecu decembru 2016 prinesejo potrdila o primernosti za službo botra. Ker še ni bilo nobenega potrdila in tudi botrov z domačim naslovom ne poznamo, je potrebno srečanje na katerem bodo botri potrdili svojo pripravljenost in primernost za prejem tega poslanstva. To srečanje bo 2. aprila po 10. nedeljski maši.

Zbiralna akcija za pomoč Primožu

bo potekala sedaj v pisarni KS Črni Vrh do 12.00 ure.

Liturgično sodelovanje v postnem času

Za veliki teden: cvetno nedeljo, veliki četrtek, veliki petek in vigilijo ter velikonočno mašo bomo potrebovali po šest ministrantov, da bo mogoče prav izvesti bogoslužje kot ga določajo liturgična pravila. Iščemo tudi nekoga, ki bo organiziral velikonočno procesijo. Prosim da sedaj po sveti maši ostanete tisti, ki bi sodelovali.

1. POSTNA NEDELJA 6.-12. marec

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

1. POSTNA NEDELJA

5. MAREC 2017

Slovo od Martina Anžiča

V ponedeljek 27. februarja 2017 nas je v 45. letu starosti zapustil Martin Anžič, po domače Mačkov Tine. Pogreb bo v ponedeljek 6. marca ob 16. uri. Pokop z žaro v grob svojcev bo na pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Spoštljivo se poslovimo in molimo za njegov pokoj pri Bogu.

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Fridolin, opat

Torek: Perpetua in Felicita, mučenki

Sreda: Janez od Boga, redovni ustanovitelj

Četrtek: Frančiška Rimska, redovnica

Petek: 40 mučencev iz Armenije, + postni petek

Sobota: Benedikt, škof

Danes teden bo 2. postna nedelja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 6.3. ob 17h : + Žulevi

Torek: 7.3. ob 17h : + Slovnikovi

Sreda: 8.3. ob 7h : za odpuščanje in blagoslov

Četrtek: 9.3. : Drugje

Petek: 10.3. ob 17h : + Martin Anžič, 7. dan

Sobota: 11.3. ob 8h : V hvalo, slavo in čast Nebeškemu Očetu

Nedelja: 12.3. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Gabriel Pogačnik, obletna

Verouk

od 1. do 5. razreda v ponedeljek odpade. Birmanci pa pišejo ponovitev prvega testa: prvi sklop vprašanj in prvih šest obrazcev.

Postni čas

je povabilo k osebni krščanski prenovi. Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola ter poglobitvi posta v solidarnosti. Ob petkih pol ure pred sveto mašo molimo rožni venec pred Najsvetejšim, po sveti maši pa zmolimo še križev pot. Svojo udeležbo pri skupni molitvi lahko namenite za osebne zadeve. Skupaj molimo za vero prihodnjih rodov.

Duhovni seminar z naslovom »Dar molitve«

se nadaljuje v petek po sveti maši.

Novo glasilo Lenartov Vrh

je natisnjeno. Razdelite izvode z osebnim nagovorom še družinam in hišam, kjer ne hodijo v cerkev. Laiški apostolat pomeni, da ste verniki po navodilih vesoljne cerkve poklicani oznanjati evangelij – posredovati naprej – v okolje, kjer živite in delate. Iskrene pohvale avtoricam glasila, naj raste krog živih vernikov.

Zbiralna akcija za pomoč Primožu

bo potekala sedaj v pisarni KS Črni Vrh in še naslednjo nedeljo do 12.00 ure.

8. NEDELJA MED LETOM 27.2-5. marec

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

8. NEDELJA MED LETOM

26. FEBRUAR 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Gabriel ŽMB, redovnik

Torek: Roman opat, – pust

Sreda: ++ Pepelnica

Četrtek: Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja

Petek: + Kunigunda, kraljica – prvi petek

Sobota: Kazimir, poljski kraljevič – prva sobota

Danes teden bo 1. postna nedelja. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 27.2. : Drugje

Torek: 28.2. : Drugje

Sreda: 1.3. ob 17h : + Lojze Skopec, 30.dan (v cerkvi)

Četrtek: 2.3. ob 17h : + Praprotnikovi

Petek: 3.3. ob 17h : + Reberski

Sobota: 4.3. ob 19h : V čast trem svetim Srcem

Nedelja: 5.3. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Sandi Končan, obletna

Pepelnica

je pomemben dan v cerkvenem letu, dan strogega posta in začetek postnega časa. Tako pepelnica, kot postni petki in nedelje ter velikonočno tridnevje so pomembni dnevi, ki nas se jih vsaj birmanci v svojem uvajanju v krščanstvo v polnosti udeležijo.

S trojnim povabilom nas k postu vabi Slovenska Karitas: 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope in vabilo k poglobitvi posta. – Gradiva dobite ob izhodu.

Duhovni seminar z naslovom »Dar molitve«

se nadaljuje v petek po sveti maši.

Novo glasilo Lenartov Vrh

je natisnjeno. Vsaka družina naj vzame po en izvod ali pa dva, da ga podari še sosedom, da bodo seznanjeni, kaj se je v župniji dogajalo v preteklem letu.

Akcija za pomoč Primožu

Mladi 17 letni Primož je v septembru 2016 doživel prometno nesrečo. Življenje se mu je postavilo na glavo. Pristal je na invalidskem vozičku. Aprila se bo po 8 mesecih vrnil domov. Doma bo ostala tudi mama, ki bo skrbela zanj. Potrebno bo prilagoditi spodnje prostore hiše, potreboval bo negovalno posteljo, aparature, rehabilitacijo. Stopimo skupaj in pomagajmo družini v težki življenjski preizkušnji.

Zbiralna akcija bo potekala v pisarni KS Črni Vrh v nedeljo, 5. in 12. marca 2017, od 8.30 do 12.00 ure. V tem času so možne tudi informacije na telefonski številki: 01/ 36-45-991. Pišete nam lahko tudi na e-pošto: kscrnivrh@gmail.com.

7. NEDELJA MED LETOM 20.-26. februar

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

7. NEDELJA MED LETOM

19. FEBRUAR 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

Torek: Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

Sreda: Sedež apostola Petra, Marjeta Kortonska, spokornica

Četrtek: Polikarp, škof, mučenec

Petek: Matija, apostol

Sobota: Valburga, opatinja

Danes teden bo 8. nedelja med letom. Sveta maša bo ob 8h in 10h.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 20.2. ob 17h : + Rotovšova mama

Torek: 21.2. ob 17h : + Marija Osredkar, obletna

Sreda: 22.2. ob 7h : + Za duše v vicah

Četrtek: 23.2. ob 17h : + Stanislav Skopec, obletna

Petek: 24.2. ob 17h : + Daniel Burjek in Ravnohribarjevi

Sobota: 25.2. ob 8h : Na čast Svetemu Duhu

Nedelja: 26.2. ob 8h : za župljane

ob 10h : + Neža Božnar

Duhovni seminar z naslovom »Dar molitve«

se nadaljuje v petek po sveti maši.

Potrdilo za birmanskega botra

prinesejo od tistih botrov, ki ne živijo v naši župniji.