Arhiv kategorij: Verouk

Priprava na sveto birmo 2017

Print Friendly

Seznam dejavne priprave

Sveta birma je zakrament krščanske zrelosti. Veroučenec je katehumen, kar pomeni, da se pripravlja in uvaja v krščanstvo s prejemom zakramentov uvajanja: sveti krst, sveta birma, sveta evharistija. Prejem zakramenta mora spremljati osebna poglobitev vere v Boga in pripadnosti občestvu Cerkve. Na takšen način bomo izpolnili Božjo voljo, ki je v tem, da smo vsi poklicani k svetosti in večni blaženosti. Z zvestobo v zaupanju v Boga bomo prejeli blagoslov in bomo deležni izpolnitve njegovih obljub v času in večnosti.

Obrednik za prejem zakramenta svete birme pove, da je za pripravo na sveto birmo odgovorno vse božje ljudstvo. Nikakor samo duhovnik, ampak vsi verniki pomagajo k uvajanju in vključevanju mladih v župnijsko življenje. Pred nami je odgovornost zase in za druge, da nebi zapravili daru svete vere in večnega zveličanja. Cilj priprave na sveto birmo je, da bi mladi po sveti birmi ohranili pripadnost Bogu.

V pripravi na sveto birmo je zato pomembno:

  1. Obnovitev celotnega znanja vere in učna priprava na zakrament (Učbenik Pridi Sveti Duh).
  2. Animatorska srečanja s skupinsko obravnavanimi temami (krstni zavetnik, iskanje ideala svetosti, večno življenje, izbira stanu,  življenje po veri, oznanjevanje).
  3. Duhovne vaje pred birmo za izkustvo vere in izkušnjo občestva vernih.
  4. Neposredna priprava na birmo z liturgičnimi vajami in birmansko devetdnevnico.

Naloge pri verouku:

  1. Opisati življenje krstnega zavetnika in poznati datum svojega godu (dve male strani v zvezku)
  2. Opisati življenje še enega priljubljenega svetnika po svoji izbiri, s tem da se izpostavi to, kar nas v njegovem življenju posebej nagovarja (dve strani).
  3. Osebni razmišljujoči spis z naslovom: “Prizadeval si bom za nebesa”. Za oporo lahko vzamemo besedila iz Svetega pisma in Katekizma ali pričevanja videov in drugih pričevanj.

 

Iz Sporočil slovenskih škofij 12/2016:

Kot priprava na birmo je pomemben ves čas veroučnega obdobja, in sicer za otroke veroučence in njihove starše. Neposredna priprava pa je posebej poudarjena v letu pred birmo. Na začetku te priprave je potrebno starše in botre opozoriti ali tudi poučiti o pogojih za prejem zakramenta svete birme in tudi o pogojih za botrstvo. Tako imajo birmanci več priložnosti izbrati primernega botra. V neposredni pripravi je v veliko duhovno in katehetsko pomoč duhovna obnova ali duhovni vikend za birmance, srečanja in delo v birmanskih skupinah ter sodelovanje birmancev v župniji pri liturgiji in dobrodelnosti. Pred praznikom birme pa tudi sveta spoved za birmance, starše in botre ter devetdnevnica. Prizadevanja župnikov in katehetov naj bodo usmerjena v to, da mladi po birmi ostanejo povezani s Kristusom in župnijskim občestvom. Veroučence usmerimo v sodelovanje v kakšni župnijski skupini. (253)

VEROUK v šolskem letu 2016-2017

Print Friendly

Vpisovanje k verouku bo v četrtek in petek 8. in 9. septembra od 15h do 20h (22h). Če so tehtni razlogi lahko otrok obiskuje verouk drugje. Priprava na prvo sveto obhajilo in sveto birmo je na župniji. K vpisu prinesete podpisano spričevalo, morebitne učbenike, ki so bili vzeti na izposojo. Svetovani prispevek – dar v podporo veroučni dejavnosti je kot po navadi na ravni dekanije dogovorjeno 20 EUR za enega otroka, 25 EUR za več otrok skupaj. Izposoja učbenika, delovni zvezek in liturgični zvezek, vse skupaj največ okrog 20 EUR za enega otroka (točne podatke dobite kasneje).

Pričetek verouka 12. in 13. septembra, urnik bomo natnčneje oblikovali v prvih dneh.

Blagoslov šolskih torb bo v nedeljo 11. septembra 2016 ob 8h pri sveti maši.

Pričetek verouka

1. in 2. razred v ponedeljek ob 11.50; 3.–5. razred ob 13.10; 8. in 9. razred ob 15.10, v torek ob 15.10, 6. in 7. razred. Veroučna ura traja 45 minut. Če kateri otroci ne morejo priti po urniku, naj pridejo ob drugih urah. V tem tednu bo sveta spoved.

Sestanek za starše vseh veroučencev ne bo v nedeljo 18. septembra ampak 25. septembra po sveti maši

Verouk sprejemamo kot velik dar od Boga, naj bo naše srečanje v hvaležnosti, upanju, veselju. Povezuje nas usmiljeni Gospod in nas vabi k odkrivanju lepote evangelija.

Če so kakšna vprašanja lahko pišete na elektronsko pošto ali pokličete. zupnija.crnivrh@rkc.si .

Kasneje bodo na tej strani dodane še morebitne dodatne informacije…

S spoštovanjem in blagoslovom!

Peter Nastran,

župnik