3. VELIKONOČNA NEDELJA 1.-7. maj

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

3. VELIKONOČNA NEDELJA,

ZAČETEK TEDNA MOLITVE

ZA DUHOVNE POKLICE

30. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Jožef Delavec – praznik dela

Torek: Atanazij, škof, cerkveni učitelj

Sreda: Filip in Jakob ml., apostola

Četrtek: Florijan (cvetko), mučenec

Petek: Gotard, menih, škof – prvi petek

Sobota: Dominik Savio, zavetnik ministrantov;

Marija, srednica vseh milostiprva sobota

Danes teden je 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja, sklep tedna molitve za duhovne poklice. Sveta maša bo ob 8h in ob 11.30 s pričetkom slovesne birmanske procesije v župnijsko cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 1.5. ob 10h : + Kačnikarjevi (v cerkvi)

Torek: 2.5. ob 18h : za spreobrnjenje

Sreda: 3.5. ob 18h : za odpuščanje grehov (v cerkvi)

Četrtek: 4.5. ob 18h : + Katarina Kopač (v cerkvi)

Petek: 5.5. ob 18h : + Kreslev (v cerkvi)

Sobota: 6.5. ob 18h : + Nackovi

Nedelja: 6.5. ob 8h : za župljane

ob 11.30h : za birmance, + Verica Cankar

Šmarnice

Več kot polovica udeležb pri tedenskih mašah se bo štelo za opravljeno. Potrdilo se vpiše v spričevalo.

Sveta birma

Birmanska devetdnevnica še traja, tako pri svetih mašah kot z osebno in skupno molitvijo v družini.

Ožja priprava na sveto birmo bo v sredo in četrtek v cerkvi, po sveti maši bomo bomo vadili liturgični obred birmovanja. Pred sveto mašo bo možnost opraviti še sveto spoved, tako za starše, birmance in botre. V petek bo sklep devetdnevnice. Ob 16.30 srečanje z birmovalcem g. nadškofom Antonom Stresom. Za spraševanje med katehezo, naj birmanci ponovijo snov učbenika, sklope vprašanj, obrazce in molitve.

Slovesnost prvega obhajila

bo 14. maja ob 10h. Sestanek s starši (lahko tudi botri) bo sedaj (po 10.) sveti maši.