6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA 10.-16. april

Print Friendly

OZNANILA ŽUPNIJE ČRNI VRH

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA

9. APRIL 2017

Godovi med tednom:

Ponedeljek: Domnij (Domen), škof, mučenec

Torek: Stanislav, škof, mučenec

Sreda: Zenon Veronski, opat

Četrtek: Veliki četrtek

Petek: Veliki petek ++ strogi post

Sobota: Velika sobota

Danes teden bo Velika noč, največji krščanski praznik. Sveta maša z velikonočno procesijo bo ob 7h. Druga vstajenjska maša bo ob 10h. Pri mašah bo darovanje za Cerkev.

Svete maše v prihodnjem tednu:

Ponedeljek: 10.4. ob 18h : + Martin Anžič 30. dan (v cerkvi)

Torek: 11.4. ob 7h : Po namenu

Sreda: 12.4. : Drugje

Četrtek: 13.4. ob 19h : + Ivana Justin, obletna

Petek: 14.4. ob 19h : Bogoslužje v čast Kristusovemu trpljenju

Sobota: 15.4. ob 19h : + Daniel in Luka Burjek

Nedelja: 16.4. ob 7h : Velikonočna procesija, Za župljane

ob 10h : + Starši in brat Končan

Vstopili smo v čas VELIKEGA TEDNA NAŠEGA ODREŠENJA. Molimo, se pokorimo, udeležimo obredov: V ponedeljek ob 17.30 je spovedovanje v cerkvi.

Veliki četrtek: Ob 9h dopoldne bo v stolnici krizmena maša s posvetitvijo olj. Na župniji bo obred velikega četrtka bodo ob 19h. Obhajali bomo spomin zadnje večerje, postavitve zakramenta svete evharistije in mašniškega posvečenja. Po obredih gre Najsvetejše k desnemu stranskem oltarju, ki predstavlja ječo. Molili bomo žalostni del rožnega venca.

Veliki petek: obredi velikega dne našega odrešenja bodo ob 19h. Cerkev na ta dan ne obhaja svete maše, pač pa bomo obhajali spomin Jezusove daritve na križu. Pri obredu častimo sveti križ, znamenje naše vere in odrešilnosti trpljenja. Nabirka bo za sveto deželo. Po obredu gremo v procesiji v kapelo, ki predstavlja grob pod goro kalvarijo. Molili bomo rožni venec in devetdnevnico Božjega usmiljenja.

Velika sobota: je dan čaščenja božjega groba, zvečer pa je vigilija Jezusovega vstajenja.

Ob 7h zjutraj bo pri kapeli blagoslov velikonočnega ognja – simbol žive vere v Jezusovo in naše vstajenje. Ministranti in mladinci vam bodo prinesli ogenj. Darovi ki jih daste njim, so zanje. Duhovniku pa darujete ob blagoslovu jedi. Nato se bodo kot po navadi ves dan vrstili blagoslovi velikonočnih jedi: ob 9h, 11h, 14h in 15h. Ko prinesete h blagoslovu, počastimo Jezusa v grobu, med nami navzočega.

Prva velikonočna maša – vigilija, bo ob 19h. Najprej bo slavje luči ob hvalnici velikonočni sveči, – ki je simbolu vstalega Kristusa. Ob berilih bomo premišljevali zgodovino odrešenja, nato bomo obnovili krstne obljube in praznovali vigilijo v veselju nad Kristusovo zmago nad smrtjo. Vigilija je maša vseh maš, najpomembnejša maša v celem letu. Naj se to pozna tudi pri našem obisku in liturgičnem sodelovanju.

Velika noč: ob 7h bo slovesna vstajenjska procesija izpred kapele in nato vstajenjska maša v cerkvi. Ob 10h bo druga vstajenjska sveta maša. Može prosimo da pripravijo bandera in organizirajo procesijo.

Na oglasnih deskah in na internetu je objavljen seznam tedenskega kršenja in čiščenja cerkve in kapele. Na mizi so listi s seznamom, ki si jih lahko vzamete.