Arhiv kategorij: Priprava na zakramente

Priprava na sveto birmo 2017

Print Friendly

Seznam dejavne priprave

Sveta birma je zakrament krščanske zrelosti. Veroučenec je katehumen, kar pomeni, da se pripravlja in uvaja v krščanstvo s prejemom zakramentov uvajanja: sveti krst, sveta birma, sveta evharistija. Prejem zakramenta mora spremljati osebna poglobitev vere v Boga in pripadnosti občestvu Cerkve. Na takšen način bomo izpolnili Božjo voljo, ki je v tem, da smo vsi poklicani k svetosti in večni blaženosti. Z zvestobo v zaupanju v Boga bomo prejeli blagoslov in bomo deležni izpolnitve njegovih obljub v času in večnosti.

Obrednik za prejem zakramenta svete birme pove, da je za pripravo na sveto birmo odgovorno vse božje ljudstvo. Nikakor samo duhovnik, ampak vsi verniki pomagajo k uvajanju in vključevanju mladih v župnijsko življenje. Pred nami je odgovornost zase in za druge, da nebi zapravili daru svete vere in večnega zveličanja. Cilj priprave na sveto birmo je, da bi mladi po sveti birmi ohranili pripadnost Bogu.

V pripravi na sveto birmo je zato pomembno:

  1. Obnovitev celotnega znanja vere in učna priprava na zakrament (Učbenik Pridi Sveti Duh).
  2. Animatorska srečanja s skupinsko obravnavanimi temami (krstni zavetnik, iskanje ideala svetosti, večno življenje, izbira stanu,  življenje po veri, oznanjevanje).
  3. Duhovne vaje pred birmo za izkustvo vere in izkušnjo občestva vernih.
  4. Neposredna priprava na birmo z liturgičnimi vajami in birmansko devetdnevnico.

Naloge pri verouku:

  1. Opisati življenje krstnega zavetnika in poznati datum svojega godu (dve male strani v zvezku)
  2. Opisati življenje še enega priljubljenega svetnika po svoji izbiri, s tem da se izpostavi to, kar nas v njegovem življenju posebej nagovarja (dve strani).
  3. Osebni razmišljujoči spis z naslovom: “Prizadeval si bom za nebesa”. Za oporo lahko vzamemo besedila iz Svetega pisma in Katekizma ali pričevanja videov in drugih pričevanj.

 

Iz Sporočil slovenskih škofij 12/2016:

Kot priprava na birmo je pomemben ves čas veroučnega obdobja, in sicer za otroke veroučence in njihove starše. Neposredna priprava pa je posebej poudarjena v letu pred birmo. Na začetku te priprave je potrebno starše in botre opozoriti ali tudi poučiti o pogojih za prejem zakramenta svete birme in tudi o pogojih za botrstvo. Tako imajo birmanci več priložnosti izbrati primernega botra. V neposredni pripravi je v veliko duhovno in katehetsko pomoč duhovna obnova ali duhovni vikend za birmance, srečanja in delo v birmanskih skupinah ter sodelovanje birmancev v župniji pri liturgiji in dobrodelnosti. Pred praznikom birme pa tudi sveta spoved za birmance, starše in botre ter devetdnevnica. Prizadevanja župnikov in katehetov naj bodo usmerjena v to, da mladi po birmi ostanejo povezani s Kristusom in župnijskim občestvom. Veroučence usmerimo v sodelovanje v kakšni župnijski skupini. (253)